کرونا ویروس در مادر و نوزاد

.۱ شیوع بیماری COVID 11 در زنان باردار مشابه سایر افراد است ولی به دلیل تغییر در سیستم ایمنی،
قلبی عروقی و تنفسی در بارداری، احتمال ابتلا به فرم شدید بیماری بالاتر است.
.۲ روش های پیشگیری، ارزیابی، تشخیص و درمان مادران باردار باید مشابه افراد غیر باردار باشد.
.۰ احتمال انتقال بیماری از مادر به جنین و همچنین ریسک آسیب های احتمالی در جنین و نوزادان متولد
.) شده از این مادران هنوز به طور قطع مشخص نیست ) ۱
.۴ در مادران بارداری که طی ۱۴ روز گذشته با فرد مبتلا به کرونا تماس داشته اند، حتی اگر بدون علامت
هستند باید تست انجام شود. مادران بارداری که تست کرونای مثبت دارند و بدون علامت هستند باید
.) حداقل ۱۴ روز تحت نظر در منزل باشند ) ۱
.۱ هیچ شواهدی مبنی بر عدم مصرف استروئیدها جهت تسریع بلوغ ریه نوزاد نارس )در سن بارداری کمتر
از ۰۴ هفته( در هنگام ابتلای مادر به کرونا وجود ندارد. با این وجود هنگام تجویز استوئیدها مشاوره
نوزادان ضروری است.
.۶ استفاده از منیزیم سولفات حین بارداری و ابتلای مادر به کرونا منعی ندارد.
.۷ مادران باردار پس از بهبودی از بیماری کرونا باید هر ماه دو بار سونوگرافی شوند، زیرا جنین در معرض
.) محدودیت رشد داخل رحمی قرار دارد ) ۱
.۸ تاکنون شواهدی مبنی بر بالاتر بودن ریسک انتقال کرونا در زایمان واژینال نسبت به سزارین وجود
ندارد اما به دلیل طولانی تر بودن مراحل زایمان واژینال ممکن است در انتقال عفونت دخیل باشد.
توصیه ها مبنی بر این است که اگر مادری با دردهای زایمانی مراجعه کرد به وی اجازه زایمان وژاینال
داده شود و در مرحله دوم که نیاز به مکاری مادر و تنفس های عمیق وجود دارد، برای حفاظت پرسنل
.) حتماً از ماسک برای مادر استفاده شود ) ۲
.۱ بیماری کرونا نباید اندیکاسیون القای زایمان و انجام سزارین باشد. هر مادر باردار باید جداگانه مورد
بررسی قرار گیرد و زمان و نحوه زایمان مادر باید با توجه به شرایط وی )وضعیت مادری، سن بارداری و
.) شرایط جنین( باشد ) ۲
.۱۳ شوک سپتیک، هایپوکسمیف نارسایی حاد ارگان ها، محدودیت رشد جنین و دیسترس جنینی از
.)۲( ،) اندیکاسیون های ختم بارداری در هنگام بیماری کرونا محسوب می شوند ) ۱
.۱۱ مادران باردار مبتلا به فرم شدید بیماری باید به یک مرکز مجهز به بخش مراقبت ویژه نوزادان منتقل
شوند.
طی گزارش منتشر شده در تاریخ ۲۶ مارس ۲۳۲۳ ، در مطالعه ای ۰۰ مادر باردار مبتلا به COVID 11 در
ووهان چین مورد بررسی قرار گرفتند. پس از زایمان و بررسی نوزادان مشخص شد که ۰ نوزاد بدو تولد
.)% مبتلا به کرونا ویروس بوده اند )تقریباً ۱
پژوهشگران نتایج خود را در Journal of the American medical association (JAMA) pediatrics منتشر کردند و همچنین یادآور شدند به دلیل کنترل و پیشگیری دقیق احتمال انتقال حین
.) زایمان مطرح نیست ) ۰
علی رغم اینکه مطالعات تاکنون بر عدم احتمال انتقال داخل رحمی بیماری کرونا تأکید داشتند، با توجه به
گزارش فوق و چندین گزارشی که مادران و نوزادان داخل کشور مبنی بر مثبت بودن تست نوزاد پس از تولد
بدون تماس با مادر منتشر شده است، رعایت احتیاطات استاندارد منطقی و ضروری به نظر می رسد.
رفرنس: فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID 11 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری/
راهنمای کشوری/ نسخه پنجم/ ششم فروردین ۱۰۱۱
بیماری کرونا COVID-02 در نوزادان
I . مراقبت های بدون تولد:
 اتاق عمل یا زایمان باید امکانات کافی برای محافظت پرسنل داشته باشد. مخصوصاً هنگام ساکشن دهان
و بینی نوزاد احتمال انتقال عفونت به پرسنل وجود دارد و باید وسایل حفاظت فردی مناسب وجود
داشته باشد.
 .) در مورد تأخیر در کلامپ بند ناف به دلیل احتمال انتقال بیماری کرونا اختلاف نظر وجود دارد ) ۰
 مراقبت های روتین و احیای نوزاد باید با رعایت احتیاطات استاندارد و طبق NRP 2316 انجام شود. اگر
در مرکزی اتاق احیا جدا از مادر وجود دارد باید احیا در آنجا انجام شود اما در غیر این صورت احیای
نوزاد نباید به علت جداسازی جهت پیشگیری از کرونا به تأخیر بیافتد. فرد ماهری که در احیا تبحر دارد
الزاماً نباید در اتاق زایمان یا اتاق عمل حضور یابد. توصیه می شود این فرد ضمن آمادگی و استفاده از
تجهیزات محافظتی کافی بیرون از اتاق منتظر بماند و در صورت نیاز نوزاد به احیا وارد اتاق شود.
 توصیه می شود مادران و نوزادان در مادر مشکوک یا مبتلای قطعی پس از تولد جدا شوند و از یک
مراقب سالم برای انجام سایر مراقبت های نوزاد استفاده می شود.
 نوزادان باید در اولین فرصت ممکن حمام شوند.
 اولین تست نوزاد علامت دار یا مادر مبتلای قطعی باید به فاصله ۲۴ ساعت پس از تولد گرفته شود زیرا
احتمال کلونیزاسیون موقت در بدو تولد وجود دارد.
II . ایزولاسیون:
 نوزادان مشکوک و قطعی مبتلا به کروناویروس باید در انکوباتور نگهداری شوند.
 قرارگیری در کات روباز در بیماران مشکوک یا مبتلا شانس انتقال بیماری را بیشتر می کند.
 این نوزادان بستری باید از سایر نوزادان جدا نگه داشته شوند )ترجیحاً در اتاق جدا(.
 توصیه می شود اقداماتی مانند تغذیه نوزادان علامت دار در مدت ایزولاسیون نیز در داخل انکوباتور انجام
شود.
 نوزادانی که به واسطه مشکلات دیگر مثل پره ترم بودم در NICU بستری می شوند باید در اتاق ایزوله
بستری شوند. همه پروسیجرها با حداقل پرسنل باید در همان فضا انجام شود.
 .) وسایل معاینه مثل گوشی و ترمومتر برای هر نوزاد باید جداگانه باشد ) ۶
III . نمونه گیری:
 انجام نمونه گیری جهت تست کرونا در نوزادان بدون علامت ممکن است منفی کاذب باشد.
 حساسیت تست بستگی به محل نمونه گیری، زمان نمونه گیری و نمونه گیری کافی و مناسب دارد.
 در ن مونه گیری سواب نازوفارنژیال برخی از موارد نمونه گیری درست انجام نمی شود.
 نمونه گیری از دستگاه تنفسی تحتانی ارجح است. بیشترین مثبت شدن تست در نمونه از مجاری تنفسی
تحتانی دیده می شود.
 سطح RNA ویروس در نمونه نازال بیشتر از اورال است.
 انجام تست از محل های مختلف باعث افزایش حساست تست و کاهش احتمال منفی کاذب شدن
می شود. اگر تست اولیه در بیماری که طبق علائم احتمال بیماری کرونا در وی بالا است منفی شد،
توصیه می شود تست مجدد از چندین محل سیستم تنفسی انجام گیرد.
IV . ارسال تست کرونا برای تمامی نوزادان بستری در NICU اشتباه به نظر می رسد و استفاده نادرست از
منابع محسوب می شود. علاوه بر این با توجه به اینکه مشکلات تنفسی مهم ترین علت بستری نوزادان در
بخش NICU است، باعث شیفت نادرست منابع از بخش های بزرگ سالان به NICU می شود.
تست کرونا باید از نوزادانی که سابقه خانوادگی مثبت برای COVID 11 دارند و یا سابقه تماس با فرد
مبتلای دیگری دارند، بدون توجه به علامت دار بودن نوزاد گرفته شود.
نوزادانی که تست مثبت کرونا دارند باید ایزوله شوند و به دقت تحت نظر گرفته شوند اما لزوماً نیاز به بستری
در NICU نیست و می توانند در یک اتاق جداگانه بدون تجهیزات NICU .) بستری شوند ) ۷
بستری همه نوزادان مبتلا به کرونا در NICU الزامی نمی باشد.
توصیه می شود تخت های NICU .) برای سایر مشکلات تهدید کننده حیات حفظ شود ) ۷
V . علائم بالینی در نوزادان مبتلا به کروناویروس جدید اختصاصی نیست، مخصوصاً در نوزادان نارس، لذا
لازم است در بیماران مشکوک علائم حیاتی، علائم تنفسی و علائم گوارشی نوزاد به دقت پایش شود.
ناپایداری در دمای بدن به صورت تب یا هیپوترمی هر دو ممکن است. علائم تنفسی و قلبی عروقی شامل
تاکی پنه، ناله، پرش پره های بینی، رتراکسیون عضلات فرعی تنفس، آپنه، سرفه و تتاکیکاردی می باشد.
سایر علائم مربوط به این بیماری در نوزادان شامل عدم تمایل به شیر خوردن، خواب آلودگی، استفراغ،
اسهال، اتساع شکم می باشد.
یافته های آزمایشگاهی شامل لکوسیت ها نرمال یا کاهش یافته، لنفوپنی، ترمبوسیتوپنی خفیف، افزایش
آنزیم های کرانین کیناز، الکالین فسفاتاز، SGOT ، SGPT ، LDH
یافتن ویروس در ترشحات دستگاه تنفس فوقانی )اوروفارنکس، نازوفارنکس( و یا دستگاه تنفسی تحتانی
)خلط، ترشحات تراشه، برونکوآلوئولار لاواژ(، خون، مدفوع که توصیه می شود بهتر است حداقل دو نمونه
ارسال شود.
یافته های رادیولوژیک: علائم درگیری ریه به صورت پنومونی در گرافی قفسه سینه، سونوگرافی و یا
.) سی تی اسکن ریه و در گرافی شکم یافته ها نشان دهنده ی ایلئوس است ) ۶
VI . نحوه برخورد:
 : نوزادان مشکوک به ابتلا به کرونا ویروس جدید ۹۱۰۲
نوزادانی که از مادرانی به دنیا می آیند که از ۱۴ روز قبل از تولد نوزاد تا ۲۸ روز پس از زایمان سابقه ی
عفونت با کرونا ویروس جدید ۲۳۱۱ دارند یا نوزادانی که در تماس مستقیم با افراد آلوده )افراد خانواده،
مراقبین، پرسنل بیمارستان، ملاقاتی ها( با کروناویروس جدید قرار می گیرند.
 نحوه ی برخورد با نوزادان مشکوک بدون علامت:
ارسال CRP ، CBC Diff و نمونه از ترشحات مجاری تنفسی فوقانی یا تحتانی و یا خون برای RT PCR
ویروس، که بهتر است نمونه از چند محل گرفته شود.
مدیریت و درمان: این نوزادان در بخش ایزوله بستری می شوند و اقدامات پیگیرانه برای جلوگیری از انتشار
ویروس به سایرین انجام می گیرد. پایش دقیق علائم حیاتی و کنترل تنفس، اشباع اکسیژن خون شریانی،
دمای بدن، قند خون، فشارخون و اقدامات حمایتی لازم است.
 نحوه ی برخورد با نوزادان مشکوک علامت دار:
درخواست های آزمایشگاهی شامل CRP ، CBC و بررسی ویرولوژی با Real Time PCR ، بررسی از نظر
درگیری ریه با گرافی قفسه سینه یا سونوگرافی ریه ها، در صورت لزوم بررسی عملکرد کلیه ها و کبد،
بیومارکرهای قلب و گرافی شکم هم در مواردی ممکن است لازم باشد. برای رد سایر علل عفونی مثل
آنفلولانزا، RSV یا علل باکتریایی نیز ممکن است تست هایی لازم باشد.
بستری در بخش ایزوله و پیشگیری های لازم از نظر جلوگیری از انتشار ویروس به سایرین باید صورت پذیرد
.) و پایش دقیق علائم حیاتی و عوارض و در صورت لزوم اقدامات حمایتی لازم برای آنها صورت می گیرد ) ۶
 نوزادانی که مبتلا به عفونت قطعی با کرونا ویروس جدید ۹۱۰۲ هستند:
در ترشحات تنفسی یا خون نوزاد با Real Time PCR ، نوکلئیک اسید ویروس پیدا شود و یا در ترشحات
.) تنفسی یا خون فرد مبتلا سکانس ژنتیکی ویروس مطابق با این ویروس یافت شود ) ۶
 نحوه ی برخورد با نوزادان بدون علامتی که ابتلا به کروناویروس جدید ۹۱۰۲ در آنها تشخیص
داده شده است:
تست های آزمایشگاهی درخواست شده CRP ، CBC و بررسی ویرولوژی با Real Time PCR ، بررسی
درگیری ریه با گرافی قفسه سینه یا سونوگرافی نیز در این گروه توصیه می شود.
درمان: بستری در بخش ایزوله، احتیاطات لازم در جهت جلوگیری از سرایت عفونت و پایش علائم حیاتی و
.) بررسی از نظر ایجاد عوارض و اقدامات حمایتی لازم ) ۶
 نحوه ی برخورد با نوزادان علامت داری که ابتلا به کرونا ویروس جدید در آنها تشخیص داده
شده است:
تست های تشخیصی لازم در این گروه شامل CRP ، CBC ، آنالیز گازهای خون شریانی، بررسی وضعیت
اسید و باز، الکترولیت ها، تست های عملکرد کلیه و کبد، بیومارکرهای قلبی و بررسی ویروس کرونا با Real Time PCR و در صورت لزوم در سایر علل عفونی مثل آنفولانزا، RSV یا علل باکتریال وضعیت درگیری
.) ریه با گرافی قفسه سینه یا سونوگرافی بررسی شود و در صورت لزوم گرافی شکم گرفته شود ) ۶
درمان:
-۱ تهویه مکانیکی )غیرتهاجمی/ تهاجمی(
-۲ تجویز سورفکتانت
-۰ استفاده از مودهای High frequency ونتیلاتور
-۴ نیتریک اکساید استنشاقی و ECMO
.) درمان دارویی اختصاصی بیماری کرونا در نوزادان تاکنون گزارش نگردید ه است ) ۶
VII . تماس مادر و نوزاد:
در مادران با ابتلای مشکوک/ قطعی، برای کاهش خطر انتقال ویروس از مادر به نوزاد، لازم است موارد زیر
رعایت شود:
-۱ برقراری تماس پوست با پوست بین نوزاد تازه متولد شده و مادر مبتلای قطعی/ مشکوک منعی ندارد.
-۲ هر نوزادی که از مادر با ابتلای قطعی به COVID 11 متولد می شود و همچنین در صورتی که در دوره
نوزادی مادری مبتلای قطعی به کرونا شناخته شد، نوزاد باید مشکوک در نظر گرفته شود و باید حداقل ۲
هفته قرنطینه شود.
-۰ در صورتی که مادر مشکوک به ابتلا به COVID 11 باشد، نوزاد باید به طور موقت از وی جدا شود و در
اتاق دیگری توسط همراه سالم نگهداری شود. همراه باید، اصول بهداشت فردی و پیشگیرانه مانند شست و
شوی مکرر دست ها را با آب و صابون و در صورت نبود صابون مواد ضدعفونی کننده با پایه حداقل ۶۳ درصد
الکل، زدن ماسک و… را رعایت نماید. در صورتی که جداسازی و قرار دادن نوزاد در اتاق دیگر به دلایلی
امکان پذیر نباشد نوزاد باید حداقل از مادر دو متر فاصله داشته باشد و یک پرده از سقف تا پایین بین مادر و
نوزاد قرار داده شود.
-۴ خطرات و فواید این جدایی وقت باید برای مادر توضیح داده شود.
 جدایی تا زمان مشخص شدن نتیجه تست و رفع هرگونه شک یا احتمال ابتلای مادر باید تداوم یابد.
 .) در صورت عدم امکان حضور همراه، مراقبت های نوزادی باید توسط کارکنان بخش صورت پذیرد. ) ۷
 اجازه هیچ نوع ملاقاتی به جز مراقب سالم نباید داده شود.
 در صورتی که تست کرونای نوزاد منفی بود و نوزاد به علل دیگر نیاز به بستری در NICU داست مادر
مبتلا به کرونا اجازه ملاقات نوزاد را ندارد مگر با رعایت احتیاطات استاندارد و برطرف شدن علائم
بیماری شامل:
o برطرف شدن تب بدون استفاده از دارو
o برطرف شدن علائم مثل سرفه و عطسه
o داشتن حداقل ۲ جواب تست منفی )به فاصله بیشتر از ۲۴ ساعت(
VIII . شیردهی:
هنوز احتمال انتقال کروناویروس (COVID11) از راه شیر مادر به طور کامل تائید نشده است. بقیه کرونا
ویروس ها با پاستوریزه کردن از بین می روند. اما شواهدی مبنی بر از بین رفتن کروناویروس جدید با
.) پاستوریزه کردن در صورت وجود در شیر مادر وجود ندارد ) ۸
تغذیه با شیر مادر:
-۱ اگر حال عمومی مادر با تشخیص قطعی خوب است، شیردهی مستقیم از سینه مادر با رعایت احتیاطات
.) استاندارد منعی ندارد ) ۱۳
-۲ اگر حال عمومی مادر با تشخیص قطعی بد است، به طور موقت، تغذیه شیرخوار باید با شیر دوشیده شده
.) مادر، شیر ذخیره شده در بانک شیر یا شیر مصنوعی انجام گیرد ) ۱۳
طبق توصیه WHO تغذیه در ساعت اول، KMC ، تماس پوس با پوست، شیردهی مستقیم از سینه مادر
در صورت حال عمومی خوب مادر و نوزاد بلامانع می باشد.
IX . معیارهای ترخیص:
در نوزادان بدون علامت: ترشحات دستگاه تنفسی فوقانی )سوایی که از نازوفارنکس یا اوروفانکس گرفته
شده( به فاصله ۲۴ ساعت این نمونه از نظر ویروس بررسی می شود. دو نمونه متوالی باید از نظر کرونا
ویروس جدید منفی باشد.
در نوزادانی که علائم خفیف دارند: حداقل تب سه روز قطع شده باشد و علائم بالینی بهبود یافته باشد و
بررسی های ترشحات اوروفانکس یا نازوفارنکس از نظر ویروس حداقل در دو نوبت منفی باشد. فاصله ی
بین نمونه گیری ها حداقل ۲۴ ساعت باشد. نمونه ی مدفوع هم برای بررسی ویروس قابل استفاده است.
در نوزادانی که علائم شدید دارند: حداقل سه روز تب قطع شده باشد و علائم بالینی برطرف شده باشد.
علائم التهاب ریه در بررسی های تصویری بهبود یافته باشد و ترشحات مجاری تنفسی فوقانی )سواب
نازوفارنژیال یا اوروفارنزیال( و دستگاه تنفسی تحتانی )خلط( در دو نمونه ی متوالی که حداقل به
.) فاصله ی ۲۴ ساعت گرفته شده است، از نظر ویروس منفی باشد ) ۶
نوزادانی که شرایط ترخیص را دارند به شرط آن که مراقب سالم در منزل که در ریسک ابتلا به کرونا
نیست بتوانید از آنها مراقبت کند می توانند ترخیص شوند.
رعایت مراقبت های ایمنی و وسایل محافظت فردی (PPE ) در منزل الزامی است.
در صورت بروز هر گوه علائمی کلیه خانواده های نوزادان ترخیص شده باید ضمن آموزش علائم هشدار و
خطر امکان تماس ۲۴ ساعته با تیم پزشکی را داشته باشند (Telemedicine) .
جهت جلوگیری از مراجعه مجدد نوزاد و خانواده وی به بیمارستان، توصیه می شود غربالگری،
شنوایی سنجی، واکسیناسیون، سونوگرافی، اکوکاردیوگرافی و غیره قبل از ترخیص نوزاد انجام شود.
گزارش موردی از موارد ابتلای نوزادان به COVID02 در ایران
۱۲ ترم حاصل زایمان واژینال با وزن تولد ۰۰۳۳ به دلیل تشخیص پره ناتال هیدروسفالی یک / نوزاد متولد ۱
روز بستری می شود و از همان ابتدا سوفل قلبی داشته است که جهت انجام سونوگرافی و اکوی قلبی
به صورت سرپایی ارجاع می شود. در اکوی قلبی انجام شده PS ، ASD ، VSD گزارش شده است و از ۴ روز
قبل از بستری دچار سرفه های خشک و تک تک می شود و به گفته مادر دفعات مدفوع زیاده بوده است.
هنگام بستری ساچوریشن ۷۰ % داشته است و پس از بستری تحت اکسیژن درمانی با هود و سپس
NCPAP قرار می گیرد. گرافی اول بیمار درگیری دو طرفه داشته و CPR منفی بوده است. نوزاد تحت
* Personal Protective Equipment (PPE)
درمان با ونکومایسین، مروپنم، اسلتامپوپر و آزیتروماسین قرار گرفته است و CT انجام شده است. در
آزمایشات اولیه لکوپنی و لنفوپنی وجود نداشته و به تدریج به دلیل دیسترس تنفسی و نتایج ABG نوزاد
اینتوبه شد و پس از ۰ روز در تاریخ ۱۱ اسفند اکستیوب و روی NIV قرار گرفت و مجدداً به دلیل پیشرفت
دیسترس تنفسی در تاریخ ۲۴ اسفند اینتوبه شد که در تاریخ ۲۶ اسفند از وی تست کرونا گرفته شد که
مثبت گزارش شد. در حال حاضر نوزاد اکستوبه شده و تحت درمان با NCPAP قرار گرفته است. تست
بعدی نوزاد منفی گزارش شده است.
با تشکر از خانم دکتر فوق تخصص نوزادان
۱۲ با شکایت سرفه های شدید / مادر باردار ۰۶ ساله حاملگی دو قلو که در سن بارداری ۲۰ هفته در تاریخ ۱۴
به بیمارستان مراجعه کرده است و با توجه به شدت درگیری ریه در سی تی اسکن و دیسترس تنفسی شدید
اینتوبه و تحت تهویه مکانیکی قرار می گیرد. تست کرونا از مادر اخذ می شود و مثبت گزارش می شود. از
۱۲ تحت درمان با هیدروکسی کلروکین قرار می گیرد و با توجه به عدم بهبود و سیر پیش رونده از / تاریخ ۱۴
۱۲ برای مادر کالترا و اسلتامیویر هم شروع می شود. به تدریج بعد از شروع کالترا شرایط رو به / تاریخ ۲۳
۱۲ تحت درمان با متیل پردنیزولون هم قرار می گیرد و نهایتاً با توجه به بهبود / بهبود رفته و از تاریخ ۲۱
۱۲ اکستیوب شده و استامیویر و هیدروکسی کلروکین قطع شده و / شرایط بالینی و گرافی در تاریخ ۲۷
کالترا ادامه داشت. در سن ۲۶ هفتگی مادر کاندید سزارین اورژانس می شود که با توجه به سیر پیش رونده
نارسایی قلبی و EF 11/31/ کمتر از ۱۳ % امکان جراحی نبوده و متأسفانه مادر و هر دو جنین در تاریخ ۳۰
فوت شدند.
با تشکر از خانم دکتر فوق تخصص نوزادان
گزارش موردی از موارد ابتلای نوزادان به COVID02 در ایران
مادر باردار ۰۴ هفته با تب و سرفه و تست کرونای مثبت در بخش ایزوله کرونا بستری بوده است. به دلیل
تنگی نفس و دیسترس جنینی تحت سزارین قرار می گیرد و پس از سزارین به ICU منتقل می شود.
نوزاد در بدو تولد با آپگار مناسب و بدون نیاز به احیا متولد شد. به دلیل نیاز به اتاق ایزوله و انکوباتور نوزاد
به NICU منتقل شد.نوزاد دیسترس تنفسی نداشته و در هوای اتاق سچوریشن ۱۸ % داشت. تست RT-PCR از ترشحات نازوفارنکس نوزاد ارسال شد. نوزاد تب نداشت و معاینات اولیه نرمال بود. نوزاد لنفوپنی،
CRP ، CPK و LDH منفی داشت. گرافی قفسه سینه نیز نرمال گزارش شد. سپس برای نوزاد فرمولا
شروع شد.
در روز دوم تولد نمونه دوم ترشحات نازوفارنکس نیز ارسال شد. نوزاد در حال مراقبت روتین نوزادان نارس
بود که جواب نمونه اول از جهت کرونا مثبت گزارش شد. بنابراین سونوگرافی شکم، قفسه سینه و گرافی
مجدد انجام شد که نرمال بود. مشاوره عفوی و ریه انجام شد. CTScan ریه نیز انجام شد. ادامه
آمپی سیلین و آمیکاسین و اقدامات حمایتی و تغذیه ای انجام گردید. جواب نمونه دوم منفی گزارش شد. با
توجه به وضعیت بالینی خوب نوزاد نمونه نازوفارنکس بعدی نیز ارسال خواهد شد. ۷ روز از ایزولاسیون
گذشته است و مادر به بخش کرونا منتقل شده و اکسیژن با کانولای بینی دریافت می کند. کشت دوم و سوم
نوزاد منفی گزارش شد و نوزاد پس از ۱۴ روز با حال عمومی خوب ترخیص شد.
با تشکر از خانم دکتر فوق تخصص نوزادان
گزارش موردی از موارد ابتلای نوزادان به COVID02 در ایران
۱۲ از مادر ۲۱ ساله متولد می شود. مادر با علائم تب و / نوزادان ۰۲ هفته ای با وزن ۲۰۳۳ گرم در تاریخ ۲۱
تنگی نفس به بیمارستان مراجعه کرده و تست RT-PCR/COVID11 وی مثبت شده است. مادر به
علت هایپوگرافی مقاوم به NIV و دیسترس جنینی تحت سزارین می گیرد. نوزاد پس از تولید به NICU
منتقل شده و تحت بستری در انکوباتور در اتاق ایزوله قرار می گیرد. نوزاد RDS Score مساوی ۱ داشته و
تحت CPAP با FiO2 برابر ۲۱ % قرار می گیرد. در این شرایط نوزاد سچوریشن ۱۱ % داشته است. نمونه
ارسالی از ترشحات واژینال مادر و مایع آمنیوتیک مثبت گزارش می شود. در بدو بستری از ترشحات
نازوفارنکس نوزاد نیز نمونه ارسال شده که منفی بوده است. در بررسی های اولیه نوازد تب ندارد، لنفوپنی و
ترمبوسیتوپنی ندارد و CRP نیز منفی گزار شد. LFT ، LDH ، CPK و ALP نرمال است. از روز دوم
برای نوزاد فرمولا شروع می شود و نمونه دوم ترشحات نازوفارنکس به فاصله ۲۴ ساعت بعد ارسال می شود.
در این مدت مادر نوزاد که تحت NIV قرار داشت بدحال تر شده و آماده دیالیز می شود. روز چهارم نوزاد
دچار دیسترس تنفسی شدید بدون افت اکسیژن می شود. گرافی شواهدی از پنومومدیاستن/ نوموتوراکس
دارد که CPAP قطع و اکسیژن با هود (FiO2=03%) شروع می شود. آنتی بیوتیک به ونکومایسین/ مروپنم
تغییر داده می شود. روزهای بعدی به دلیل بهبود وضعیت تنفسی نوزاد اکسیژن قطع می شود. تغذیه به
آهستگی ادامه می یابد و فقط یک مورد عدم تحمل شیر دیده می شود. جواب نمونه دوم ترشحات
نازوفارنکس برای COVID11 مثبت گزارش می شود. سونوگرافی توراکس و شکم نرمال بود و مشاوره ریه و
عفونی نیز انجام شد. طبق این مشاوره ها توصیه به CT ریه و شروع هیدروکسی کلروکین شد. با توجه به
عدم توصیه به دارو در پروتکل های نوزادان و نارسی نوزاد و ریسک رتینوپاتی نارسی و همچنین حال عمومی
خوب نوزاد داروی کلروکین شروع نشد. روز ۱۱ تولد CT انجام شد که مشکوک به COVID11 به نظر
می رسید. اما سمع ریه در حال حاضر )روز ۱۲ ( نرمال می باشد. در حال حاضر نوزاد ۱۲۳ cc/kg فرمولا
تحمل می کند. ۰ روز دیگر از ایزولاسیون باقی مانده است. طبق پروتکل دو نمونه منفی جهت ترخیص نوزاد
و ادامه مراقبت نارسی هنوز باقی است. با مشاوره روانپزشکی مادر پیشنهاد ارسال تصویر نوزاد دختر برای
کمک به بهبود وضعیت مادر داده شد که متأسفانه مادر تحت اینتوباسیون تراشه و تهویه مکانیکی با
سچوریشن ۸۱ % قرار داشت. PCR سوم نوزاد هم مثبت شد و متأسفانه مادر به علت میوکاردیت بعد از ۱۷
روز فوت شد.
با تشکر از خانم دکتر فوق تخصص نوزادان
گزارش موردی از موارد ابتلای نوزادان به COVID02 در ایران
در تاریخ ۱۰ اسفند نوزادان سه قلو ۲۱ هفته و با وزن های قل اول: ۱۰۳۳ ، قل دوم: ۱۶۳۳ ، قل سوم: ۱۲۳۳
گرم از مادر کرونا مثبت متولد شدند. هر سه قل آپگار پایین بوده در اتاق ایزوله NICU بستری شدند.
نوزادان اینتوبه شده و سه دوز سورفکتانت دریافت کردند.
تست کرونای نوبت اول برای هر سه قل منفی گزارش شد و تست دوم کرونا فقط در قل دوم مثبت بود.
علی رغم اقدامات درمانی و حمایتی قل اول در تاریخ ۱۷ اسفند و قل سوم در تاریخ ۲۱ اسفند با نمای
White Lung و دیستانسیون شکم اکسپایر شدند.
۱ سی سی هر سه ساعت شروع شده است. – قل دوم هم اکنون اکستیوب شده و شیر در حدود ۷
نمونه جهت تست مجدد کرونا ارسال شده است و هم اکنون جواب آن آماده نمی باشد. مادر در حال حاضر
ترخیص شده است و حال عمومی خوبی دارد.
با تشکر از خانم دکتر فوق تخصص نوزادان
گزارش موردی از موارد ابتلای نوزادان به COVID02 در ایران
مادر ۲۱ ساله تبعه کشور افغانستان بدون شرح حال کامل دوره پره ناتال که با شکایت خارش و احتمال
۱۲ بستری شده و در همان روز سزارین شده است. / کلستاز بارداری در تاریخ ۲۲
مادر سرفه های شدیدی داشته و در سی تی اسکن درگیری ریه و در آزمایشات لنفوپنی داشته است. با احتمال
ابتلا به کرونا مشاوره عفونی شده و هیدروکسی کلروکین و استامیلویر برای مادر شروع می شود و نمونه جهت
تست کرونا برای وی ارسال می شود.
۱۲ با وزن ۱۳۳ گرم و ۲۸ هفته متولد شده و از همان ابتدا اینتوبه شده و تحت درمان با / نوزاد در تاریخ ۲۲
سورفکتانت و آنتی بیوتیک قرار می گیرد. در روز چهارم تولد برای نوزاد نمونه جهت تست کرونا ارسال
۱۲ اکسپایر شده است. جواب تست کرونای نوزاد مثبت بوده است. / می شود و به نوزاد در تاریخ ۲۱
۱۲ با توجه به بهبود / مادر در ابتدا بدحال و در بخش مراقبت های ویژه بستری بوده است که از تاریخ ۲۱
وضعیت به بخش منتقل شده است. پس از ۱ روز مصرف اسلتامیویر این دارو قطع و در حال حاضر فقط
هیدروکسی کلروکین مصرف می کند. تست کرونای نوبت اول مادر مثبت بود. نوبت دوم هنوز مشخص
نیست. در حال حاضر مادر با احتمال کلستاز بارداری تحت درمان با ریفامپین و پردنیزولون علاوه بر
هیدروکسی کلروکین می باشد.
با تشکر از آقای دکتر فوق تخصص نوزادان
گزارش موردی از موارد ابتلای نوزادان به COVID02 در ایران
نوزاد پسر ۰۱ هفته ۰ روزه و بدون سابقه زایمانی مثبت متولد ۰ فروردین ۱۰۱۱ ، با وزن ۰۲۱۳ گرم از مادر
۱ در تربت جام متولد شد و در روز دوم تولد مرخص شد. در روز سوم تولد به علت – بدون علامت با آپگار ۱۳
ایکتر، دیسترس تنفسی و سیانوز که از روز قبل شروع شده است به بیمارستان مراجعه می کند. در بدو
مراجعه به اورژانس بیمارستان SPO2=71% و دمای آگزیلاری ۰۷۷۰ داشته است. در معاینه قلبی سوفل
سیستولیک II-III/VI سمع شد. با توجه به دیسترس تنفسی و افت SPO2 نوزاد اینتوبه می شود و تحت
تهویه مکانیکی قرار می گیرد. در گرافی نمای درگیری دو طرفه وسیع هر دو ریه مشهود است. آنتی بیوتیک
وسیع الطیف )ونکومایسین و مروپنم( شروع می شود و تست سواپ حلقی کرونا از همان روز اول بستری
ارسال می شود.
آزمایشات (Lymph: 28%) CBC: WBC: 1833 و CRP: Neg
در سیر بستری با توجه به شدت درگیری ریه و عدم افزایش SPO2 علی رغم افزایش PIP یک دوز
سورفکتانت تجویز شد که SPO2 در حد % ۱۳ افزایش یافت. در روز سوم بستری تست کرونا مثبت گزارش
شد. نوزاد در حال حاضر تحت تهویه مکانیکی با ست بالا (PIP: 43, FiO2: 133%) و بدحال می باشد.
متأسفانه امکان انجام اکوکاردیوگرافی نبوده و مادر فعلاً در منزل با حال عمومی خوب و بدون علامت
می باشد.
با تشکر از آقای دکتر فوق تخصص نوزادان
Neonatal Informant in COVID 02 Uniform (NICU)
فرم پیشنهادی طرح تحقیقاتی کرونا در نوزادان
نام بیمارستان: استان:
نحوه بستری: بستری در بیمارستان محل تولد  انتقال از بیمارستان دیگر  بستری پس از ترخیص اولیه

تاریخ تولد نوزاد: آپگار نوزاد: تاریخ بستری در بخش نوزادان یا NICU :
وزن نوزاد: سن بارداری: جنسیت نوزاد: تعداد روزهای بستری نوزاد:
سن مادر: سابقه بیماری های زمینه ای مادر: سابقه تب، سرفه و تنگی نفس در مادر:
نوع زایمان: سزارین  واژینال 
آیا مادر نوزاد مشکوک یا مبتلا به کرونا است؟
آیا مادر نوزاد طی بارداری و زایمان به علت شک یا ابتلا به کرونا بستری بوده و یا داروی آنتی ویروس دریافت کرده است؟
آیا فرد مشکوک یا مبتلا به کرونا در تماس نزدیک با نوزاد بوده است؟
آیا حین زایمان نمونه جهت تست کرونا از مایع آمنیوتیک، ترشحات واژینال، جفت و بند ناف و یا شیر مادر ارسال شده
است و در صورت ارسال نتیجه را بیان کنید؟
آیا پس از تولد تماس پوست با پوست مادر و نوزاد انجام شده است؟
آیا نوزاد پس از تولد هم اتاقی مادر بوده است؟ آیا نوزاد در تماس با فرد دیگری غیر از مادر بوده است؟
نحوه تغذیه: شیردهی مستقیم مادر  شیر دوشیده شده توسط مادر  شیر دوشیده شده توسط مراقب  فرمولا 
عدم تغذیه 
علت بستری فعلی نوزاد در بخش نوزادان یا NICU :
آیا نوزاد در اتاق ایزوله بستری شده است؟ آیا نوزاد در انکوباتور تحت مراقبت قرار داشته است؟
وزن نوزاد هنگام بستری فعلی: سن نوزاد هنگام بستری فعلی:
تظاهرات خاص هنگام بستری: تب  برادی کاردی  تاکی کاردی  دیسترس تنفسی  سیانوز 
تاکی پنه  برادی پنه  افت SPO 2  آپنه  هایپوترمی  شوک/ نیاز به احیا  هایپوگلایسمی 
عدم تحمل تغذیه/ استفراغ  بی حالی/ تغذیه ضعیف 
در صورتی که نوزاد در طول بستری هرکدام از تظاهرات فوق را نشان داده است بیان نمایید؟
آیا ناهنجاری یا بیماری تنفسی، قلبی و گوارشی دیگری در نوزاد تشخیص داده شده است؟
نتایج آزمایشات و اقدامات تشخیصی:
تعداد پلاکت: تعداد نوتروفیل: تعداد لنفوسیت: LDH : WBC : CRP :
آنزیم های کبدی: نتایج کشت خون: قند خون:
سمع ریه: طبیعی  غیرطبیعی  رادیوگرافی قفسه سینه/ شکم: طبیعی  غیرطبیعی 
سونوگرافی: طبیعی  غیرطبیعی  CT Scan : طبیعی  غیرطبیعی 
در صورت تغییر نتایج آزمایشات و اقدامات فوق و یا آزمایش و اقدام خاص دیگری در طول بستری موارد را بیان کنید؟
علت شک به COVID 11 در نوزاد؟
زمان و تعداد ارسال نمونه جهت تست کرونا؟
نتایج تست های ارسالی به تفکیک؟
آیا مشاوره خاصی نظیر مشاوره عفونی و یا ریه انجام شده است؟
آیا نوزاد تحت درمان با آنتی بیوتیک تراپی تجربی بوده است؟
آیا نوزاد اقدامات حمایتی تنفسی دریافت کرده است؟
اکسیژن آزاد  اکسیژن تراپی با هود  CPAP  تجویز سورفکتانت  تهویه مکانیکی و اینتوباسیون

در صورت تغییر نحوه حمایت نفسی نوزاد طی بستری آن را بیان کنید؟
نتایج ABG در صورت انجام؟ نرمال  اسیدوز تنفسی  اسیدوز متابولیک  آلکاوز متابولیک  آلکالوز تنفسی  اختلال میکس

آیا دوره ایزولاسیون نوزاد کامل شده است؟
فرجام نوزاد و تاریخ:
ترخیص  انتقال به بخش نوزادان  بستری و تحت ایزولاسیون با حال عمومی خوب  فوت 
وضعیت مادر:
ترخیص  بستری در بخش ICU  بستری در بخش های ایزوله کرونا  فوت  سالم و عدم ابتلا به کرونا 
در صورتی که موارد قابل ذکر دیگری وجود دارد بیان نمایید:

دکتر فرناز مشیری جراح و متخصص زنان و زایمان و زیبایی
تلگرام (farnazmoshiri) اینستا گرام (dr_farnazmoshir

تاریخ :۱۳۹۹/۰۲/۲۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *