اظهارنامه مالیات ۱۳۹۸

ارسال و تهیه اظهارنامه مالیاتی تحت نظارت اتحادیه صنف فناروان رایانه تهران

  • معافیت اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی مبلغ ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ريال می باشد. که در فعالیتهایی که دارای شریک میباشد میتوانند از ۲ معافیت همزمان استفاده کنند مشروط بر اینکه شرکا زوجیت نداشته باشند و شرکت بصورت قهری( ورثه ای) نباشد.
  • برای تایین گروه مالیاتی اشخاص حقیقی می توانید به سایت اداره مالیات به آدرس: www.tax.gov.ir مراجعه فرمایید. که برای فروش (دقت کنید فروش منظور درآمد نیست) کمتر از یک میلیارد تومان گروه ۳ بین یک تا سه میلیارد فروش گروه ۲ و بیش از ۳ میلیارد فروش گروه ۱ شامل می شود.
  • در صورت تغییر در شرکا در سال مالی باید دو اظهارنامه ارائه شود.
  • در صورت فوت شریک اصلی مجدداً باید برای کد اقتصادی ثبت نام جدید نمود. در صورت فوت شریک فرعی میتوان اطلاعات کد اقتصادی را ویرایش نمود.
  • در صورت تغییر فروش و کم شدن میزان فروش در سال مالی که باعث تغییر در گروه مالیاتی شود امکان تغییر برای پایین رفتن در گروه امکان پذیر نیست( تا ۳ سال) ولی درصورت افزایش فروش این امکان میسر می باشد.
  • در ارائه ارسال اظهارنامه مالیاتی نفر اصلی شخصی است که جواز کسب به اسم او می باشد.
  • شعب نیاز به پیش ثبت نام کد اقتصادی ندارند و صرفاً یک اظهارنامه برای کلیه شعب ارسال می شود. در مورد فروشگاههایی که کارگاه یا انباری دارند نیز به همین صورت می باشد. و یک کد اقتصادی کفایت میکند حتی اگر در محدوده مالیاتی دیگری قرار داشته باشند.
  • برای تخصیص معافیت مالیاتی به مشاغل مختلف اولیت ثبت اظهارنامه با بیشترین معافیت مالیاتی می باشد.

برای اراسال اظهارنامه مالیاتی بصورت تخصصی و در صورت خطا های احتمالی به کافی نت جم مراجعه فرمایید.

لوکیشن ما را در گوگل جستجو کنید (کافی نت جم ده ونک)

مطالب بالا نوشته شده توسط مدیریت کافی نت جم می باشد و در هیچ مرجعی قابل استناد نمی باشد. و صرفاً برداشتی است که در کلاسهای اظهارنامه مالیات شده است.